Iepērk mežus, apaļkokus


Iepērkam mežus

izstrādātus meža īpašumus
daļēji izstrādātus īpašumus
neizstrādātus īpašumus
sanitārās izlases cirsmas
krājas kopšanas cirsmas
kailcirtes
visu veidu apaļkokus pie ceļa

Īpašumi var būt ar apgrūtinājumiem.
Meža īpašuma novērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

zemesgrāmatas kopija
īpašuma robežplāns
nogabalus raksturojošie rādītāji (taksācijas apraksts)

Garantējam tūlītēju samaksu!

 .